Zkratky
Menu - Shortcuts:            - Ovládání
	Moving Map           - Pohybující se mapa
	Range Circles          - Zobraz radarové kruhy
	Pause / Resume         - Pause (zastav animaci)/Obnovení animace
	Go to current location     - Vycentrovat na aktuální polohu
	-------------------------------
	Go to selected aircraft     - Vycentrovat na vybrané letadlo
	Disable/Eneble auto-select   - Povol/Zakaž automatický výběr letu