Všeobecné
General
	Data Feed             - Zobrazení dat
	-----------------------------
	Update interval (secs):      - Interval aktualizace (sekund)
	Hide aircraft not on map     - Skryj letadla, která nejsou na mapě

	Current Location         - Současná pozice
	-----------------------------
	To set your current location click "Set current location" and drag the marker.
	Chcete-li nastavit aktuální umístění označte "Nastavit aktuální umístění" a přetáhněte značku.
	Set current location       - Nastavit aktuální polohu
	Use GPS location         - Nastav umístění dle GPS
	Show current location       - Zobrazit aktuální polohu 

	Units               - Jednotky
	-----------------------------
	Show vertical speed per second  - Zobraz vertikální rychlost za sekundu
	Show altitude type        - Zobraz typ nadmořské výšky
	Show vertical speed type     - Zobraz typ vertikální rychlosti
	Show speed type          - Zobraz typ rychlosti
	Show heading type         - Zobraz typ vzletu

	Distances:            - Vzdálenosti 
	Heights:             - Výšky
	Speeds:              - Rychlosti
	Flight level transition altitude: - Převod letové hladiny na nadmořskou výšku
	Flight level height unit:     - Jednotka výšky letové hladiny

	Audio
	-----------------------------
	Announce details of selected aircraft      - Oznámit podrobnosti vybraného letadla
	Only announce details of auto-selected aircraft - Oznámit pouze detaily automaticky vybraných letadlech