Rozložení obrazovek:
Menu - Layout:
	Clasic 				- Mapa vlevo, Detal nahoře a seznam dole vprovo
        -------------------------------
	Tall Detail, Map Top		- Mapa nahoře a seznam dole, Detail vpravo
	Tall Detail, map Bottom		- Mapa dole a seznam nahoře, Detail vpravo
	------------------------------
	Tall List, Map Top		- Mapa nahoře a detail dole, Seznam vpravo
	Tall List, Map Bottom		- Mapa dole a detail nahoře, Seznam vpravo
	-------------------------------
	List Left, detail Right, No Map	- Seznam vlevo, Detail vpravo, bez mapy