Přehledy
Menu - Reports:
	Free-form Report 		- Prázdný přehled
        -------------------------------
	Today's Flights			- Dnešní Lety
	Yesterday's Flights		- Včerejší Lety
        -------------------------------
	Registration Report for		- Přehled letů registrovaných pro
	ICAO Report for			- Přehled pro ICAO
	Callsign Report for		- Přehled pro volací znak