Mapa
Map
	Auto-selection          - Automatický výběr
	-----------------------------
	Auto-select aircraft       - Automatický výběr letadel
	Select: Closest to        - Vyber: Nejblíž /
	  Furthest from current location - Nejdál od aktuálního umístění

	Altitude / Distance        - Nadmořská výška / Vzdálenost
	  Between / Is Not Between    - Mezi / Není mezi 

	When aircraft go out of range:  - Když letadlo letí mimo rozsah:
      Deselect the aircraft     - Zrušte oznámení letadla
	  Enable auto-select       - Povolit funkci Auto-výběr
	  Do nothing           - Nedělat nic

	Range Circles           - Radarové kruhy
	-----------------------------
	Show range circles        - Zobrazit radarový dosah
	Quantity             - Počet kruhů
	Distance             - Vzdálenost
	Odd circle colour         - Barva lichých kruhů
	Even circle colour        - Barva sudých kruhů

	Receiver Range          - Dosah příjmu
	-----------------------------
	All altitudes:          - Celý rozsah
	To 3048 m:            - Do 3048 m
	3048 m to 6096 m         - 3048 m až 6096 m
	6096 m to 9144 m         - 6096 m až 9144 m
	From 9144 m            - Nad 9144 m
	Fill opacity           - Jas barev
	Stroke opacity          - Jas ohraničení