Aircraft Communications Addressing and Reporting System

ACARS je digitální přenos dat vyvinutý speciálně pro letecký průmysl. Síť pozemních rádiových stanic zajistí v reálném čase komunikaci letadla s leteckou společností, řídícím střediskem ap. prakticky kdekoliv na světě.

Downlink proces:
Downlink zprávy vytváří automaticky systém na palubě nebo ručně pilot. Systém posílá zprávy přes VHF nebo Satcom. Výběr přenosového prostředku a servis providera je automatický. Pozemní stanice přijme zprávu pošle, pošle zpět technické potvrzení systému a předá zprávu do datalink procesoru service providera ACARS. Centrální procesor přeformátuje zprávu do pozemního formátu a pošle ji letecké společnosti. Systém u letecké společnosti přjíme a identifikuje zprávu a uloží ji do databáze. V závislosti na typu zprávy pak systém vykonává množství úloh. Některé zprávy použije systém sám a některé zprávy jsou předané jedné nebo více uživatelským adresám. Jiné zprávy přimějí systém, aby provedl přenos do záložních počítačových systémů. Typický čas downlink přenosu od letadel ke koncovému systému trvá 5-15 sekund.

Uplink proces
Uplink proces je více méně obrácený downlink proces. Zpráva je vytvořená automaticky systémem, nebo ručně pozemním uživatelem. Systém přemění zprávu na ACARS formát a pošle ho k servisnímu poskytovateli ACARS (service provider). Výběr přenosového prostředku a servis providera je automatický. Servis provider pošle zprávu pozemní stanici, která je blízko letadla nebo ji předá přes satelit. Palubní systém potvrdí zprávu a předá ji na místo určení: displej, tiskárna nebo jiný palubní systém. Typický čas uplink přenosu od letadel ke koncovému systému trvá 10-20 sekund.

Odkazy
K danému tématu jsem též našel podklady pro přednášku na ČVUT – Komunikační letadlový systém

Popis vlastních ACARS zpráv:

  • RX ID : Pořadové číslo zprávy přijaté vlastním přijímačem
  • Freq : Kmitočet na kterém byla zpráva přijata
  • Mode : Režim přenosu
  • Label : Označení vlastní zprávy
  • Block ID :
  • Msg No : Číslo zprávy vztahující se k vlastnímu letadlu
  • … dále následují údaje o letadlu převzaté z leteckého radaru z údaji o vlastním letu …
  • „Sponka“ – Vlastní přenášená zpráva