Tento web je věnován on-line sledování leteckého provozu v okolí letiště Brno-Tuřany a jeho širokému okolí. Naopak si neklade za cíl sledovat provoz nad celou republikou či v zahraničí. K tomu jsou určené jiné servery z niž některé jsou uvedeny v sekci Odkazy. Z druhé strany kromě polohy letadel se můžete podívat na ACAR zprávy a také poslouchat věž Tuřany včetně okolního leteckého pásma dle vašeho výběru.

Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s tím, že jste si plně vědom a souhlasíte z následujícím ustanovením:

Server Radar je založen na softwarovém rádiovém scanneru. Prakticky je to několik radiostanic ovládaných na dálku přes webový prohlížeč. Každý uživatel tohoto serveru je „posluchač“ a bere se, jakoby měl radiostanici přímo u sebe a proto se na něj vztahuje trestní zákoník § 182 (Porušení tajemství dopravovaných zpráv). Prakticky můžete poslouchat ale nesmíte nikam šířit co jste slyšeli, zejména zveřejňovat nahrávky komunikace třetím osobám apod.

Každý je odpovědný za svoje chování, dodržujte prosím předchozí ustanovení, nechceme někoho provokovat, ať tato služba slouží všem. Žádná komunikace není nahrávaná, veškeré nahrávky pořizují přímo posluchači a jsou za jejich zveřejnění odpovědní!

Přeji příjemně strávený čas u sledování leteckého provozu.

Šlap.Net